Login data:

Loginname
Password
Email

In-game data:

Nickname
Home town
(take a look at our world)
Start in a secret hideout (recommended)

Reeglid modernconquesti mängides nb:

1 Mitte midagi ei saa pidada tõeks või vaidlustekitavaks igal juhul, mida Muhammed Saeed al-Sahaf siin mängus postitab postitab.

2 Mäng on avatud kõigile, kes soovivad seda mängida seda reeglitest kinni pidades. Reeglite rikkumine viib kasutaja kustutamiseni.

3 Modern Conquest ei võta vastutust probleemidele mis võivad tekkida mängu mängides, ning on ka välistatud vaevatasu kompenseerimine. Kuid isiklikke andmeid loetakse privaatseteks ja neid ei edastata kolmandale isikule. Kõik peavad oma kasutaja eest ise hoolt kandma – senikaua kuni te peate kinni reeglitest ei pea te ka muretsema.

  • 3.1 Kui te ei registreeri ennast mängu ametlikult Modern Conquest-i koduleheküljelt, vaid privaatselt koduleheküljelt, peate arvestama, et seal ei vastuta meie teie privaatsuse ega ka reeglite eest.
4 Mäng põhineb brauseril baasil ja on ülemaailmne, kuid võimalus on, et mõned kasutajad võivad levitada rassistlikke sõnumeid, mis on rangelt keelatud. Samuti on keelatud pornograafilse ja autorikaitsega kaitstud materjali levitamine, mis võib rikkuda ülemaailmset seadust.

5 Igal kasutajal on kohustus käituda vastavalt etiketile. Mis tähendab, et igasugune solvav käitumine on keelatud. Muidugi on teretulnud uute mängijate abistamine. Lisaks on keelatud SPAM-imine!

6 *Kõik mängijad võivad omada ainult ühte kontot.
*Mitme konto soetamine on karistatav mõlema kustutamisega.
*Teise kontosse sisenemine samast arvutist või internetiühendusest on keelatud. (vältige avalikke internetipunkte, koole)
*Topeltkontode kustutamine on lubatud Modern Conquesti administraatori poolt, põhjuseid küsimata. Lisaks eelneval registreemisel kasutatud e-maili aadressi korduvakasutamine on järgnevalt välistatud.
*Bottide ja automatiseerivate programmide kasutamine on keelatud.
Multicheck on mängu süsteem, mis välistab eelnevalt keelatud probleemide kasutamist. Ehk blokeerib kasutajad, kes kasutavad topeltkontot, mille tuvastab sisselogimise kaudu ning analüüsib samuti ka teisi tegevusi.

7 Häkkimine ja kõik sarnased tegevused on keelatud . Kui leiate mängust vea , siis mängijal on kohustus teatada sellest administraatorile (darkman). Kasutades selleks sõnumi saatmise võimalust mängus, elektronkirja teel või foorumis teemas “game recuest” . Turvaaukude ärakasutamine võrdub häkkimisega ja karistatav blokeerimisega.

8 Reeglid võivad muutuda ja peavad olema vastuvõetud. Reeglitest tuleb kinni pidada igas eelnevas punktis.

* tõlkinud jannn ja korrekteerinud m2elane, (seletused mc–modernconquest, admin–administraator)